Maquinària industrial

El desenvolupament de la maquinària industrial es va produir a partir de la mecanització dels antics processos manuals de fabricació del calçat. Són necessàries més de cent operacions per realitzar una sabata i cada màquina està concebuda per dur a terme una part molt especialitzada del procés. És tal la complexitat de la producció del calçat que, depenent del tipus de model seguit, és necessària la utilització d’unes màquines o d’unes altres. Inca i la comarca del Raiguer s’han diferenciat per l’elaboració d’un tipus de sabata de gran qualitat d’origen tradicional anomenat Goodyear. Aquest tipus de sabata, molt confortable i de gran resistència, es caracteritza per una doble costura que uneix, d’una banda, el cos de la sabata a la gira, i de l’altra, un segon repuntat exterior que fixa la sola en aquesta peça.

La selecció de maquinària exposada al Museu del Calçat i de la Indústria serveix per il·lustrar les fases més importants de la laboriosa fabricació de calçat Goodyear de forma industrial: el disseny i la forma, el patronatge i el tall de la pell, l’enfranquiment, el muntatge, l’acabat i l’envàs.