museudavant

Història i Missió

És un museu municipal que explica la història de la sabata i de les seves indústries auxiliars a Mallorca des del segle XIII fins a l’actualitat. El nou Museu del Calçat i de la Indústria, reinaugurat a finals de l’any 2018, és un centre museístic construït des de la mateixa comunitat que l’alberga.

La gran majoria de màquines, eines, sabates, dibuixos, documents, fotografies i altres objectes exposats han estat cedits o donats expressament al Museu per empreses i particulars de la comarca. Cadascun d’ells amaga una història real i personal lligada a la identitat d’un poble que ha fet del calçat un veritable motor de vida. A més, els mateixos inquers han tingut un pes important a l’hora de decidir com havia de ser mostrat el seu patrimoni.

Durant l’any 2017 i 2018 es va realitzar un estudi de públic compost per enquestes i grups de discussió que buscaven esbrinar com havia de ser el nou Museu desitjat pels inquers. Així mateix, els estudiants de fusteria del projecte “Es Grop”, Centre de Formació i la Brigada de l’Ajuntament d’Inca van col·laborar amb tasques relatives al muntatge museogràfic.

Finalment, les aportacions econòmiques d’empresaris i associacions de la zona van contribuir a la materialització d’un nou espai museístic per dignificar la història industrial de la comarca i mostrar, al mateix temps, les perspectives de futur del sector actual del calçat.

 

Ubicació

Es es troba ubicat al pavelló de dependències generals del que va ser caserna d’Infanteria de l’Exèrcit, anomenat del General Luque, edificat segons el projecte de l’arquitecte mallorquí Francesc Roca (1909-1910), amb remodelacions finals de l’arquitecte de la Diputació Guillem Reynés Font.

L’edifici, rehabilitat com a museu, va ser inaugurat el 2 de juny de 2010 amb l’antic nom de Museu del Calçat i de la Pell. El Museu comprèn un espai d’àmplies dimensions que s’articula en dues plantes rectangulars; una de principal destinada a sala d’exposicions temporals, magatzem i despatxos, i un primer pis amb la col·lecció permanent del Museu.

Reinauguració

A finals de 2018 es va reinaugurar el Museu sota la nova denominació de Museu del Calçat i de la Indústria, amb un discurs expositiu de més abast temàtic i geogràfic adaptat a les noves incorporacions a la col·lecció del Museu.