Bombo per adobar pells

Indústries auxiliars

La fabricació de la sabata és un procés molt laboriós que requereix una gran quantitat de procediments diferents i un alt grau d’especialització. Tant és així que al llarg del segle XX van sorgir una sèrie d’empreses, la majoria a Palma, atretes per la forta demanda de productes necessaris per a la fabricació del calçat: adoberies, fàbriques de formes, talons, gomes, soles, tensadores, freses, betums i productes químics, coles, capses de sabates i distribuïdors d’ornaments per a calçat i maquinària especialitzada.

El tren, que va arribar a Inca el 1875, va facilitar la comercialització del calçat produït a tota la comarca del Raiguer i va permetre que aquest arribés d’una forma més ràpida fins al port de Palma per a la seva exportació. D’altra banda, la generació d’electricitat va ser un recurs primordial per a la indústria del calçat, ja que va permetre optimitzar el funcionament de les màquines a les fàbriques. Entre 1901 i 1915 l’electrificació va ser una realitat a la major part de Mallorca.

Al Museu del Calçat i de la Indústria es pot apreciar una mostra d’objectes pertanyents a les indústries auxiliars del calçat, d’entre els quals destaquen un extensòmetre per provar l’elasticitat i el punt de ruptura de les gomes, un bombo per adobar pells, un teler de pell, un mostrari de llaços i altres complements ornamentals per a sabates, tatxes, soles, tapes i talons de goma, revistes, fotografies i capses de sabates.