sala

Cessió espai sala de conferències

Aquí poreu sol·licitar la sala de conferències del museu.

(*) El Museu del Calçat i de la Indústria ha elaborat un Reglament i unes condicions per a la cessió dels seus espais. El Reglament va ser publicat el 20 de setembre de 2018 en el BOIB.

Qualsevol persona o entitat que desitgi la cessió d’algun dels espais disponibles del Museu haurà de conèixer i acceptar les condicions d’aquest reglament: