peça del mes. novembre

Peça del mes (Novembre 2019): Els peus i les formes

La peça del mes de novembre està formada per un conjunt de formes de fusta i la màquina que s’emprà per polir-les. Mentre que l’aparell és dels anys cinquanta del segle XX, de l’empresa estatunidenca United Shoe Machinery Company; els tacs de fusta i les formes són dels anys setanta i vuitanta del segle XX, recopilades i donades al museu pel mestre former Pep Rotger Seguí (Selva, 1960).

00La forma és una còpia abstracta en fusta del peu humà i la seva funció és actuar com a superfície de treball a l’hora de muntar la sabata. La fabricació d’aquestes sempre ha estat un dels processos clau per fabricar les sabates, ja que d’aquestes dependrà la seva forma final.

Per fabricar-les primer es pactava amb el sabater la forma que li voldria donar a la futura sabata, mitjançant la paraula o un dibuix i tenint en compte el mercat al qual anava destinada. A partir d’aquí, el former seleccionava el tac de fusta (normalment de faig) més adequat i començava a treballar-lo amb raspes, llimes i paper de vidre fins a donar-li la forma final. Amb el pas del temps, s’incorporarien màquines que agilitzarien aquest procés, com aquesta màquina per polir-les, amb la qual s’afinava (mitjançant els dos corrons amb paper de vidre) la forma i se li donava l’acabat final. A la màquina es poden observar les insígnies del fabricant (USMC) i de la marca del motor que du (Siemens). A més, els laterals estan coberts per protegir els operaris. Una vegada realitzada la forma original o prototip, la màquina copiadora-tornejadora reproduïa les formes que després s’utilitzarien per fabricar les sabates. En aquest conjunt de tacs i formes es poden apreciar les diferents seqüències que té fabricar-les, a més d’una forma per fabricar ballarines i una altra del mític jugador de basquet Fernando Romay.

Des que existeixen referències a la fabricació de formes, aquesta tasca sempre ha estat lligada als homes. En el present, gairebé s’han abandonat les formes de fusta per fabricar sabates, arraconades per les de plàstic, més econòmiques de produir. A més, la fabricació de formes ha perdut aquella part artística de realitzar una escultura amb la introducció de les màquines i dels programes informàtics.