sindicat

Peça del mes (Juliol 2019): Els sindicats del calçat

La peça del mes de juliol està formada per un conjunt de retalls de premsa sobre les protestes sindicals davant la crisi de Yanko, de documentació relativa al sindicat UGT, d’una fotografia d’un congrés, i d’un maletí del mateix sindicat. Tot aquest material, que es situa en els anys noranta del segle XX, pertanyia a l’arxiu personal de l’exaparadora i exsindicalista Mercedes Lara Carrasco (1946, Quesada, Jaén), que l’ha cedit al Museu.

Els sindicats tengueren un paper molt important en el sector industrial a partir de la transició, com queda demostrat amb les diverses conquestes que assoliren: la jornada de vuit hores, els dos dies de descans, les vacances i les baixes pagades, etc. En el món del calçat i de les indústries auxiliars el seu paper no fou menor, inclús arribant a formar una subdelegació que incloïa el sector del tèxtil i la pell. Aquests tengueren més presència a les grans fàbriques, com és el cas de Yanko, ja que el gran nombre de treballadors i treballadores possibilità l’aparició de comitès d’empresa potents.

Pel que fa a la qüestió de gènere, l’entrada de les dones als sindicats fou tardana i amb poc pes real, ocupant habitualment càrrecs i tasques secundàries, tot i que amb excepcions com Mercedes Lara, qui durant els anys noranta del segle XX aconseguí erigir-se com presidenta del comitè d’empresa de Yanko i presidenta de la Federació d’Indústries Afins (FIA) de la UGT a Mallorca, a més de regidora de l’Ajuntament d’Inca. Tanmateix, les pressions internes i externes, augmentades pel fet de ser dona, la feren estar poc temps en el càrrec.

En el recull de premsa podem trobar nombroses fotografies de les diverses protestes i vagues que organitzaren els treballadors i treballadores de Yanko davant els expedients de regulació de treball i la possibilitat de tancar la fàbrica. També trobam cartes entre els representants sindicals i l’empresa, una ordre del dia d’una reunió de la UGT, una fulla anual de dies treballats i vacances i diversos carnets acreditatius del sindicat i l’Ajuntament.