Investigació

Una de les funcions del Museu del Calçat i de la Indústria és la d’investigar i ampliar coneixements sobre els diferents aspectes de la col·lecció que alberga. En aquesta secció es poden consultar articles i documents íntegres que aprofundeixen en el patrimoni que conté el Museu.

2019. “Un nou projecte museístic construït des de la comunitat: estudis de públic i gestió interna del Museu del Calçat 2017-2018”. Autora: Aina Ferrero Horrach. Document únicament en català.

DESCARREGA
“Un nou projecte museístic construït des de la comunitat: estudis de públic i gestió interna del Museu del Calçat 2017-2018”

2019. “Inca, tradició sabatera arrossegada pel turisme i
la globalizació”. 
Autora: Sílvia Riera. Document únicament en castellà.

DESCARREGA
“Inca, tradició sabatera arrossegada pel turisme i la globalizació”

2019. Catàleg de l’exposició “Antoni Socías: entre l’art i la indústria”. Document en català, castellà i anglès.

DESCARREGA
“Catàleg de l’exposició ‘Antoni Socías: entre l’art i la indústria'”

2018. La fabricació manual i industrial del calçat. Un patrimoni inmaterial del Raiguer. Document únicament en català.

DESCARREGA
“La fabricació manual i industrial del calçat”

2017. Maquinària amb nom de dona. Estudi i documentació en perspectiva de gènere del fons industrial del Museu del Calçat i de la Pell. Document únicament en català.

DESCARREGA
“Maquinària amb nom de dona”

2016. Estudi del fons del Museu del Calçat i de la Pell. Documentació de la col·lecció d’eines per a la fabricació de calçat. Document únicament en català.

DESCARREGA
“Estudi del fons del Museu del Calçat i de la Pell”