Investigació

Una de les funcions del Museu del Calçat i de la Indústria és la d’investigar i ampliar coneixements sobre els diferents aspectes de la col·lecció que alberga. En aquesta secció es poden consultar articles i documents íntegres que aprofundeixen en el patrimoni que conté el Museu. Feu clic sobre les imatges per accedir als continguts.

2020. “Històries del calçat: un projecte de memòria i vida”. Autores: Biel Company i Aina Ferrero.

2020. “Construint nous públics: patrimoni, memòria, educació i entreteniment al Museu del Calçat”. Autores: Aina Ferrero i Biel Company.

2020. “Crispina: la història d’una màquina pluriempleada. De superheroïna a guia del Museu”. Il·lustracions: Helena Bosco.

2019. “Un nou projecte museístic construït des de la comunitat: estudis de públic i gestió interna del Museu del Calçat”. Autora: Aina Ferrero Horrach.

2019. “Inca, tradició sabatera arrossegada pel turisme i
la globalizació”. 
Autora: Sílvia Riera.

2019. Catàleg de l’exposició “Antoni Socías: entre l’art i la indústria”. Document en català, castellà i anglès.

2018. Guia de visita del Museu del Calçat i de la IndústriaGuia de visita a l’exposició permanent del Museu.

2018. La fabricació manual i industrial del calçat. Un patrimoni inmaterial del Raiguer.

2018. “La indústria del calçat a Inca (1950-1960)”. Autor: Miquel Pieras Villalonga.

2018. “Notes per a la història dels sabaters a Inca”. Autor: Santiago Cortès i Forteza.

2018. “Maquinària amb nom de dona. Estudi i documentació en perspectiva de gènere del fons industrial del Museu del Calçat i de la Pell”. Autores: Sandra Rebassa, Esperança Rosseló i Catalina Ginard.

2017. “Assaig sobre una teoria de la indústria de Mallorca. Flexibilitat productiva, treball femení i mercat”. Autor: Carles Manera.

2017. “La indústria inquera
del calçat”
. Autor: Miquel Pieras Villalonga.

2017. “Estudi del fons del Museu del Calçat i de la Pell. Documentació de la col·lecció d’eines per a la fabricació de calçat”. Autores: Sandra Rebassa, Esperança Rosselló i Catalina Ginard.

2014. “El Museu del Calçat i de la Pell.
Anàlisi de la situació actual”
. Autores: Sandra Rebassa i Esperança Rosselló.

2013. “Bibliografia per a la història del calçat a Inca”. Autors: Santiago Cortès i Àngela Beltran.

2008. “Recull documental sobre la indústria del calçat durant la Guerra Civil. El cas de la fàbrica de Can Melis (Inca 1936-1939)”. Autor: Miquel Pieras Villalonga.

2001. “La indústria del calçat a Mallorca (1929-1939). El cas d’Inca”. Autor: Miquel Pieras Villalonga.