Tomeu – Simona – Llorenç

Tomeu és un exemple vivent del que ha estat el sector empresarial del calçat a Inca. Nostàlgic del temps passat, la seva visió com a empresari ajuda a entendre millor l’auge i el declivi del sector. Un dels punts àlgids de la conversa ve quan el jove inquer Llorenç demana a Tomeu quina és la principal eina d’un sabater. Na Simona, que és nascuda a Romania, dona una visió diferent del que va ser la indústria a Inca a partir dels records de la seva sogra, també inquera, i antiga sabatera.