Francisca – Simona – Gorka

Francisca explica la infància de molts d’infants que des de ben petits es veren obligats a treballar a les fàbriques per ajudar a la seva família. Era l’inici d’una feina que, en el seu cas i en el de moltes altres dones, suposaria, anys més tard, un pas important per a l’emancipació de la dona. Simona i Francisca connecten de seguida. Els testimonis de les dues dones, units a la innocència dels comentaris de Gorka, fill de na Simona, fan que s’estableixi un vincle i una complicitat que es materialitza en un reconeixement mutu i en el desig de continuar en el futur amb aquesta amistat.