Formulari de reserva per a grups escolars

Termes legals

11 + 6 =

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat del MUSEU DEL CALÇAT I DE LA INDÚSTRIA, amb CIF P0702700F, i domicili a l’Avinguda del General Luque, 223, 07300, Inca (Illes Balears), amb la finalitat de gestionar les visites dels grups escolars. En compliment amb la normativa vigent, el MUSEU DEL CALÇAT I DE LA INDÚSTRIA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes abans esmentats.

El MUSEU DEL CALÇAT I DE LA INDÚSTRIA informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que es compromet a adoptar totes les mesures raonables per tal que les dades se suprimeixin o es rectifiquin quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al seu tractament. A aquest efecte, n’heu de fer la petició a l’adreça postal indicada anteriorment o a l’adreça electrònica: museu.cp@incaciutat.com.

Us podreu adreçar a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu escaient.