“Històries del calçat” : un projecte de memòria i vida

2019_JornadesEstudisLocalsInca_v20p081