2020. “Crispina: la història d’una màquina pluriempleada. De superheroïna a guia del Museu”. Il·lustracions: Helena Bosco.