El Museu de l’Calçat i la Indústria promou la integració entre joves i adults majors, a través d’un ofici centenari
 
http://www.ibermuseos.org/recursos/noticias/el-museo-del-calzado-y-la-industria-promociona-la-integracion-entre-jovenes-y-adultos-mayores-a-traves-de-la-recuperacion-de-un-oficio-centenario/