Història

Emblema medieval del gremi de sabaters a Mallorca.

Emblema medieval del gremi de sabaters a Mallorca.

La manipulació de les pells dels animals caçats és tan remota com la vida de l’home a la Terra. Ben segur que els diferents pobladors de les nostres Illes degueren elaborar els seus propis vestits, encara que no es té constància d’activitat artesanal relacionada amb la pell a Mallorca fins a l’època musulmana.

Concretament la ciutat d’Inca comença a destacar de ben enrere en aquest tipus de manufactura. En el segle XIV ja comptava amb un bon nombre d’artesans del calçat que intentaren segregar-se un segle després del gremi centralitzat a Palma (Ciutat de Mallorca), que no assoliren els seus objectius fins al segle XVII.

Ja en el XVIII, amb confraria pròpia i una vintena de tallers, Inca aconseguia despuntar com a segon centre productor de l’illa. Un nombre que anirà en augment al llarg del segle XIX en els decennis dels anys 60 i 80 gràcies a una sèrie de factors que consolidaren el procés d’industrialització, afavorit amb l’arribada del tren.

Les empreses familiars forniren d’una xarxa de petites i mitjanes indústries la ciutat d’Inca, i feren dels seus productes vertaders referents en el món del calçat i de la pell en els posteriors segles XX i XXI. La seva importància justifica avui en dia l’existència d’un museu especialitzat.

Calçat d’home a l’Edat Mitjana. Detall del retaule de Sant Cosme i Sant Damià (autor anònim. Mallorca, segle XV).

Calçat d’home a l’Edat Mitjana. Detall del retaule de Sant Cosme i Sant Damià (autor anònim. Mallorca, segle XV).