Agenda i Concursos

 

 

 


CONCURS DE SELFIES AL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 2018

 

Amb l’objectiu de fomentar una nova actitud del públic front als museus afavorint la idea de
que són llocs d’encontre on passar-s’ho bé i visibilitzar la col·lecció del centre, el Museu del
Calçat i de la Pell d’Inca convoca el concurs «Selfies al Museu».La idea del concurs és atreure
a un públic jove i adult perquè perdi la por als museus i els deixi de veure com a quelcom
seriós entenent que són llocs d’oci cultural on també és possible divertir-se i fer-se un selfi. Es
tracta de que la gent es faci un selfie amb les peces i les exposicions del Museu del Calçat i
després el pengi a les xarxes socials, enllaçant amb el tema de museus hiperconnectats, lema
del Dia Internacional dels Museus 2018. Del 18 al 30 de maig de 2018 els participants podran
penjar les fotografies al seu perfil públic Instagram, Facebook o Twitter amb els hashtags:
#selfiealmuseu + #museudelcalçatInca + #diainternacionaldelsmuseus juntament amb un títol
de la fotografia. Els guanyadors rebran un lot de premis que s’entregarà el dia 1 de juny de
2018 al Museu del Calçat d’Inca.

1. Objecte del concurs.

El present concurs sorgeix en el marc del Dia Internacional dels Museus,
en concret a partir del seu lema de l’any 2018 ‘Museus interconnectats’. Es pretén donar a
conèixer el Museu del Calçat, així com la seva activitat i col·lecció, a través de les xarxes socials
i la seva interconnexió.

2. Beneficiaris.

Poden participar en el present concurs totes les persones vives de qualsevol edat,
nacionalitat i procedència. També hi poden optar grups d’artistes o col·lectius. L’únic requisit
previ i necessari és que comptin amb un perfil personal i públic a les xarxes socials (facebook,
twitter i/o instagram), en el cas dels grups o col·lectius participants caldrà que aquests també
comptin amb un perfil propi.

3. Treballs a presentar.

Els participants que optin al concurs han de presentar una fotografia a
mode de selfie realitzada en el Museu del Calçat i de la Pell, i en la qual hi ha d’aparèixer i s’hi
ha de reconèixer de manera clara alguna peça de la seva col·lecció o algun element
representatiu de les seves infraestructures o la seva arquitectura. Les persones o col·lectius
participants, han de ser autors/ores de les fotografies que presentin, les quals hauran de ser
inèdites i originals.

4. Presentació i admissió de propostes.

El termini per a la presentació de propostes s’inicia el 18
de maig i finalitza el proper dia 30 de maig, inclòs. Els participants han de compartir les seves
fotografies, fins a un màxim de cinc, en alguna de les xarxes socials següents: Facebook,
Twitter o Instagram. Cada una de les fotografies haurà d’anar acompanyada d’un títol que
descrigui la imatge i de totes les següents etiquetes (hashtag):
#museudelcalçatinca
#diainternacionaldelsmuseus
#selfiealmuseu

5. Exposició.

L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les
obres presentades. De realitzar-se tendrà lloc al Museu del Calçat i de la Pell un cop finalitzat
el concurs.

6. Qualificació de les obres. Hi haurà dues categories d’obres guanyadores:

A) L’obra guanyadora serà aquella que aconsegueixi un major nombre de m’agrades a les xarxes
socials.
B) Un jurat format per professionals qualificats en el mon de l’art i la comunicació avaluaran totes les
propostes presentades i elegiran la guanyadora. L’elecció del guanyador/a respondrà a criteris
d’originalitat, capacitat de difusió i d’adequació a la col·lecció del Museu.

7. Resolució.

El jurat proposarà a l’òrgan municipal competent la concessió del premi i podrà
declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar-ne fora les obres que segons el seu
parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. La resolució del jurat es donarà a
conèixer públicament el dia després des de la finalització de la recepció dels treballs. Així
mateix, es farà un reconeixement públic als participants i finalistes durant un acte al museu.

8. Premi.

Les fotografies guanyadores rebran un lot de premis patrocinats per varis comerços i
establiments d’Inca.
A) Premi a la millor fotografia triada pel jurat:
• Lot de productes Quely, cortesia de Quely
• Coca de xocolata, cortesia de Can Coric
• Dinar per a dues persones a Bar Ca’n Remendon, cortesia Bar Ca’n Remendon
• Val per una pizza a Bar Gent d’Ara, cortesia Bar Gent d’Ara
• Val per una pizza i una beguda al Bar de Mou, cortesia Bar de Mou
• Llibre de les XVIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca 2017
• Guia “Descobreix Inca: un viatge cultural per l’evolució de la ciutat”
B) Premi a la fotografia amb més likes:
• Lot de productes Quely, cortesia de Quely
• Coca de xocolata, cortesia de Can Coric
• Berenar per a dues persones, cortesia de Bar Club el Pensionista d’Inca
• Val per una pizza a Bar Gent d’Ara, cortesia Bar Gent d’Ara
• Val per una pizza i una beguda al Bar de Mou, cortesia Bar de Mou
• Llibre de les XVIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca 2017
• Guia “Descobreix Inca: un viatge cultural per l’evolució de la ciutat”
Així mateix, tots els participants rebran una bossa-motxilla amb caramels i bolígrafs de CaixaBank,
cortesia de CaixaBank (fins a fi d’existències).

9. Drets.

Les obres han de ser originals i comptar amb els drets o autoritzacions que siguin
necessaris. L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment d’aquest requisit ni
del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de
qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva la dita
responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.

10. Reproducció de l’obra.

L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret, a l’hora de reproduir
l’obra guanyadora, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense perjudici del disseny
original. Així mateix, l’Ajuntament d’Inca té les competències per realitzar-hi les modificacions
que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, comunicació,
publicitat, etc.

11. Acceptació de les bases.

El jurat té la facultat d’interpretar les presents bases i en pot
suplir qualsevol llacuna o buit, els seus acords seran inapel·lables. El fet de presentar una obra
en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació.